Dokumenty szkoły


Statut szkoły

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego


Program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego

Regulamin wycieczek szkolnych


Przedmiotowe Zasady Oceniania


Świadczenia socjalne na 2023 rok dla emerytów

Termin składania wniosków o świadczenie pieniężne z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla emerytów upływa dnia 30 listopada 2023 r.

Termin składania wniosków jest ostateczny.

Wniosek emeryta o przyznanie zapomogi

Dochód do funduszu socjalnego – co należy wliczyć

Skip to content