Dokumenty szkoły

Statut szkoły
Program wychowawczo-profilaktyczny
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin sprawowania opieki nad uczniami
Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego
Regulamin wycieczek szkolnych

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Rekrutacja ucznia do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej we Włodzimierzowie

 

Wniosek o przyjecie do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka do klasy I mieszka na terenie

Wniosek do klasy I dziecko mieszka poza obwodem szkoły

Świadczenia socjalne na 2022 rok dla emerytów

 

Wnioski o zapomogę pieniężną w związku nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi można składać do sekretariatu lub komisji socjalnej do dnia 11 marca 2022 roku.

Termin składania wniosków jest ostateczny.

Wniosek emeryta o przyznanie zapomogi

Dochód do funduszu socjalnego – co należy wliczyć

Skip to content