Dokumenty szkoły


Status szkoły

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego


Program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego

Regulamin wycieczek szkolnych


Przedmiotowe Zasady Oceniania


Rekrutacja ucznia do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej we Włodzimierzowie

Wniosek o przyjecie do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka do klasy I mieszka na terenie

Wniosek do klasy I dziecko mieszka poza obwodem szkoły


Świadczenia socjalne na 2022 rok dla emerytów

Wnioski o zapomogę pieniężną w związku nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia można składać do sekretariatu w dniach 02.11 – 10.11.2022 roku.

Termin składania wniosków jest ostateczny.

Wniosek emeryta o przyznanie zapomogi

Dochód do funduszu socjalnego – co należy wliczyć

Skip to content