Kadra szkoły

Dyrekcja szkoły


Dyrektor Szkoły – Danuta Piątek (informatyka)
Wicedyrektor – Anna Fijałkowska (matematyka)

Nauczyciele


Antosik-Kołek Agnieszka (geografia)
Bałecka – Woźniak Beata (edukacja wczesnoszkolna)
Baranowska Małgorzata (edukacja przedszkolna)
Jadwiga Brzozowska (świetlica)
Budzisz Anna (matematyka, historia)
Dętkiewicz- Goska Agata (pedagog szkolny, wychowanie fizyczne)
Firmowska Renata (technika)
Gębicka Dorota (j. polski, j. angielski)
Gębicki Piotr (historia)
Gieszcz-Grabarczyk Monika (j. niemiecki, doradztwo zawodowe)
Anna Gonerska (edukacja przedszkolna)
Hodorowicz Albert (informatyka)
Jagodzińska Katarzyna (religia)
Kiełtyk Marzena (język polski, historia)
Kobżyńska Agnieszka (wychowanie fizyczne)
Kotas Agata (chemia, wychowanie do życia w rodzinie)
Karolina Krawczyk (język angielski)
Kuśmierska Katarzyna
Laszczyk Katarzyna (edukacja wczesnoszkolna)
Łągiewska Joanna (wychowanie fizyczne)
Łukaszkiewicz-Dudek Sylwia
Mikołajczyk katarzyna (j. polski)
Misztela Anna (j. angielski)
Misztela Łukasz (edukacja wczesnoszkolna, muzyka)
Moruś Teresa (biblioteka)
Palińska Wioletta (matematyka)
Palus Dorota (religia)
Piskorz-Bieganowska Paulina (j. angielski)
Piszczalska Joanna (muzyka, plastyka)
Popławska Anna (fizyka)
Sandelewska Anna (plastyka, biblioteka)
Sarleja Karolina (informatyka, wychowanie fizyczne, technika)
Stachacz Mariola (edukacja wczesnoszkolna)
Stobiecka-Wieczorek Aleksandra (j. angielski)
Szafraniec Sławomir (wychowanie fizyczne)
Szymczyk Justyna (świetlica, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)
Tera Renata
Tymanowska Renata
Walas Żaneta (zajęcia rewalidacyjne)
Warzocha Daniel (historia)
Wężyk Izabela (edukacja wczesnoszkolna)
Wiecha Ewa (matematyka)
Jacek Witczak (przyroda, biologia)
Zielonka Małgorzata (wos, wychowanie fizyczne)

Administracja i obsługa


SEKRETARIAT
– Marzanna Sońta,
– Teresa Czerwińska,
INTENDENT
– Alicja Zaborowska – zastępstwo Aneta Adamek
PRACOWNICY KUCHNI:
– Jolanta Kulbat
– Krystyna Kulbat
– Bogusława Urbańska
PRACOWNICY OBSŁUGI:
– Agnieszka Abratkiewicz
– Anetta Grabowaka
– Piotr Pachulski
– Aneta Adamek
– Jacek Wężyk
– Jarosław Sokalski