Kadra szkoły

Dyrekcja szkoły


Dyrektor Szkoły – Danuta Piątek (informatyka)
Wicedyrektor – Sławomir Szafraniec (wychowanie fizyczne)

Nauczyciele
Bałecka – Woźniak Beata (edukacja wczesnoszkolna)
Jadwiga Brzozowska (świetlica)
Budzisz Anna (matematyka, historia)
Dętkiewicz- Goska Agata (pedagog szkolny, wychowanie fizyczne)
Gębicki Piotr (historia, wychowanie fizyczne)
Gieszcz-Grabarczyk Monika (j. niemiecki, doradztwo zawodowe)
Anna Gonerska (edukacja przedszkolna)
Jagodzińska Katarzyna (religia)
Kiełtyk Marzena (język polski)
Kobżyńska Agnieszka (wychowanie fizyczne)
Kotas Agata (chemia, wychowanie do życia w rodzinie)
Karolina Krawczyk (język angielski)
Laszczyk Katarzyna (edukacja wczesnoszkolna)
Łągiewska Joanna (wychowanie fizyczne)
Łukaszkiewicz-Dudek Sylwia (j. polski)
Mikołajczyk Katarzyna (j. polski)
Misztela Łukasz (edukacja wczesnoszkolna, muzyka)
Moruś Teresa (biblioteka)
Palińska Wioletta (matematyka)
Palus Dorota (religia)
Piskorz-Bieganowska Paulina (j. angielski)
Piszczalska Joanna (muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, edb)
Popławska Anna (fizyka, matematyka)
Sandelewska Anna (plastyka, biblioteka)
Sarleja Karolina (informatyka, technika)
Stachacz Mariola (edukacja wczesnoszkolna)
Fijałkowska Anna (matematyka)
Szymczyk Justyna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)
Tera Renata (j. polski, j. niemiecki)
Tymanowska Renata (j. polski)
Wężyk Izabela (edukacja wczesnoszkolna)
Jacek Witczak (przyroda, biologia, geografia)
Zielonka Małgorzata (wos, wychowanie fizyczne)

Administracja i obsługa


SEKRETARIAT
– Marzanna Sońta,
– Teresa Czerwińska,
INTENDENT
– Aneta Adamek
PRACOWNICY KUCHNI:
– Jolanta Kulbat
– Krystyna Kulbat
– Bogusława Urbańska
PRACOWNICY OBSŁUGI:
– Agnieszka Abratkiewicz
– Anetta Grabowaka
– Dorota Olczyk
– Marzena Spas
– Halina Gościk
– Barbara Pardel
– Mariola Miłak
– Piotr Pachulski
– Jarosław Sokalski
– Jacek Wężyk