Terminarz spotkań z rodzicami

 TERMINARZ  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI 

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

 Klasy 0 – V

15 listopada 2017 roku

24 stycznia 2018 roku

14 marca 2018 roku

29 maja 2018 roku

Klasy VI – VII oraz gimnazjum

16 listopada 2017 roku

25 stycznia 2018 roku

15 marca 2018 roku

30 maja 2018 roku

Godziny spotkań zostaną przekazane przez wychowawcę przed zebraniem.

W dni zebrań w godzinach 17.00 – 18.00 będą dostępni nauczyciele uczący w danych oddziałach.