Terminarz spotkań z rodzicami

 TERMINARZ  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI 

W  ROKU  SZKOLNYM  2020/2021

Szczegółowe daty i godziny spotkań z rodzicami będą przekazywane przez wychowawców w miesiącu zebrań.