Terminarz spotkań z rodzicami

 TERMINARZ  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI 

W  ROKU  SZKOLNYM  2021/2022

Klasa 0 a – 16.09.2021 r. g. 17.30

Klasa 0 b – 16.09.2021 r. g. 16.30

Klasa I a – 15.09.2021 r. g. 17.00

Klasa I b – 14.09.2021 r. g. 17.00

Klasa II a – 17.09.2021 r. g.17.00

Klasa II b – 15.09.2021 r. g. 17.00

Klasa III a – 16.09.2021 r. g.17.00

Klasa III b – 15.09.2021 r. g.17.00

Klasa IV a – 14.09.2021 r. g.17.30

Klasa IV b – 14.09.2021 r. g.16.30

Klasa V a – 16.09.2021 r. g. 17.00

Klasa V b – 14.09.2021 r. g.16.30

Klasa VI – 15.09.2021 r. g.17.00

Klasa VII a – 16.09.2021 r. g.16.30

Klasa VII b – 14.09.2021 r. g. 17.30

Klasa VIII a – 16.09.2021 r. g.17.00

Klasa VIII b – 16.09.2021 r. g. 17.00

Klasa VIII c – 16.09.2021 r. g. 17.00

 

 

 

 

Skip to content