Terminarz spotkań z rodzicami

 TERMINARZ  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI 

W  ROKU  SZKOLNYM  2022/2023

wrzesień:

klasy 0 – III – 7.09.2022 r. godz. 16.30

klasy IV – VIII – 8.09.2022 r. godz. 16.30

8.09.2022 r. godz. 17.30 spotkanie Rady Rodziców

listopad

styczeń

marzec

maj

Skip to content