Terminarz spotkań z rodzicami

 TERMINARZ  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI 

W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

 Klasy 0 – VIII

wrzesień 2019 roku

listopad 2019 roku

styczeń 2020 roku

marzec 2020 roku

maj 2020 roku

Szczegółowe daty i godziny spotkań zostaną przekazane przez wychowawców w miesiącu zebrań.