Strona główna

 • Informacje

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie informuje, że wszyscy kandydaci do oddziału przedszkolnego i klasy I zostali przyjęci do tych oddziałów.

  List Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierający rozporządzenie i komunikat dotyczący egzaminu klas 8 dostępny w panelu bocznym Informator o egzaminie ósmoklasisty.

  Zasady rekrutacji dla absolwentów klas VIII - ROZPORZĄDZENIE
  Egzamin ósmoklasisty 16 - 17 - 18 czerwca
  Ogłoszenie wyników - do 31 lipca
  Wydanie zaświadczeń o wynikach - do 31 lipca 2020 r.
  Ogłoszenie terminu rekrutacji - w decyzji MEN (sierpień)
  Nie będzie rekrutacji uzupełniającej.
  Od 11 maja można logować się do szkół ponadpodstawowych i poznać ofertę wybranej szkoły.
  Więcej informacji na głównej stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi, należy otworzyć dokument "Zasady rekrutacji dla absolwentów klas VIII - ROZPORZĄDZENIE"

dzieciaki