Strona główna

  • Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który obejmuje szkolenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów i wsparcie indywidualnego doradcy dla placówki w zakresie stworzenia diagnozy potrzeb pod kątem kompetencji kluczowych uczniów.

    http://www.frdl-lodz.pl/projekty/szkolenia-i-doradztwo-dla-kadry-kierowniczej

    Przetarg na wymianę okien w naszej szkole - informacje poniżej

dzieciaki