Strona główna

  • Informacja

  • Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 znajduje się w panelu bocznym w zakładce Rekrutacja uczniów.

    Aktualna informacja dla uczniów i Rodziców o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się w panelu bocznym.

dzieciaki