Strona główna

 • Informacja

  Wpłata obiadowa za miesiąc styczeń wynosi 50,00 zł.
  Wpłat dokonują tylko rodzice uczniów kl. 0
  Termin wpłat do dnia 15.01.2021 r.
  Uwaga!!! Uczniowie, którzy maja zaległości w opłatach, będą skreślani z listy obiadowej!!!
  Dane do przelewu:
  Nr r-ku bankowego: 12 1090 2590 0000 0001 4691 5011
  Tytułem: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA klasa. Opłata
  za obiady za miesiąc styczeń.

dzieciaki