Strona główna

 • Ogłoszenie

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przygłowie
  ogłasza nabór uzupełniający
  - do oddziału przedszkolnego - rocznik 2012 (pięciolatki)
  Wnioski można pobrać ze strony internetowej spprzyglow.eu oraz z sekretariatu

  UWAGA! W związku z przerwą świąteczną zostaje wydłużony czas nadsyłania prac na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jestem Przyjacielem Przyrody” ogłoszony przez naszą placówkę. Prace można nadsyłać do 05.05.2017r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.05.2017r., a ogłoszenie wyników zostanie podane do wiadomości publicznej dnia 10.05.2017r. (tj. wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl).
  Szkolny koordynator konkursu Anna Gonerska

  Nauczyciele emeryci! PILNE !
  Proszę o dostarczenie kserokopii decyzji emerytalnej z 2017 roku oraz oświadczenia emeryta o dochodach (zał. nr 9) do sekretariatu szkoły do dnia 21 kwietnia 2017 r.

dzieciaki