Świetlica szkolna

Kartę zgłoszenia na  świetlicę wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu obojga rodziców należy przekazać wychowawcy klasy  przez dziecko.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

 

 

 

 

 

Skip to content