Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
w roku szkolnym 2022/2023
Przewodnicząca: Katarzyna Szymańska
Zastępca: Piotr Zwierzchowski
Skarbnik: Karolina Ledzion
Sekretarz: Ewelina Misztela

 

Komisja Rewizyjna
w roku szkolnym 2022/2023
Przewodniczący: Rafał Taranowski
Członek: Krzysztof Sztark
Członek: Anna Barczyk

Regulamin Rady Rodziców

Kontakt:
rrwlodzimierzow@gmail.com

 

Skip to content