Rekrutacja uczniów

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie

ogłasza  nabór uczniów

– do klasy pierwszej  – rocznik 2015

– do oddziału przedszkolnego – rocznik 2016
   oraz rocznik 2017 (5 – latki)

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej (sp_przyglow@op.pl) lub osobistej
(w wyjątkowych sytuacjach) w dniach 1 – 31 marca 2022 r.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej spprzyglow.eu w zakładce Rekrutacja oraz z sekretariatu.

Lista dzieci przyjętych będzie zamieszczona na stronie szkoły dnia 30 kwietnia 2022 r.

Wniosek do klasy I dziecko mieszka poza obwodem szkoły

Wniosek o przyjecie do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka do klasy I dziecko mieszka na terenie

Skip to content