Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania w roku szkolnym 2022/2023

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego klasy 0-3

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego i niemieckiego klasy IV – VIII

Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii

Przedmiotowe Zasady Oceniania z WOS-u

Przedmiotowe Zasady Oceniania z edb 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z plastyki

Przedmiotowe Zasady Oceniania z muzyki

Przedmiotowe Zasady Oceniania z informatyki dla klas 4-8

Katalog wymagań programowych na poszczególne oceny szkolne z informatyki dla klasy 4

Katalog wymagań programowych na poszczególne oceny szkolne z informatyki dla klasy 5

Katalog wymagań programowych na poszczególne oceny szkolne z informatyki  dla klasy 6

Katalog wymagań programowych na poszczególne oceny szkolne z informatyki dla klasy 7

Katalog wymagań programowych na poszczególne oceny szkolne z informatyki dla klasy 8

Katalog wymagań programowych na poszczególne oceny szkolne z techniki dla klas 4-6

Przedmiotowe Zasady Oceniania z techniki klasy 4-6

Przedmiotowe Zasady Oceniania w roku szkolnym 2021/2022

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Język polski

Matematyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii

Język angielski klasy 0-III

Język angielski i język niemiecki klasy IV – VII

Muzyka

Matematyka klasy IV – VI

Plastyka

Przedmioty przyrodnicze

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wosu

 

Skip to content