Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania w roku szkolnym 2023/2024


Język polski


Wymagania edukacyjne dla kl. IV

Wymagania edukacyjne dla kl. V

Wymagania edukacyjne dla kl. VI

Wymagania edukacyjne dla kl. VII

Wymagania edukacyjne dla kl. VIII

Dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów ze SPE


Języki obce


DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

Przedmiotowe Zasady Oceniania dla uczniów klas 0 – III

Przedmiotowe Zasady Oceniania dla uczniów klas IV – VIII


Historia


Matematyka


Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie VI

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny w klasie IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH


Przyroda


Informatyka


Przedmiotowe Zasady Oceniania z informatyki dla klas 4-8

Katalog wymagań programowych na poszczególne oceny szkolne z informatyki dla klasy 4

Katalog wymagań programowych na poszczególne oceny szkolne z informatyki dla klasy 5

Katalog wymagań programowych na poszczególne oceny szkolne z informatyki  dla klasy 6

Katalog wymagań programowych na poszczególne oceny szkolne z informatyki dla klasy 7

Katalog wymagań programowych na poszczególne oceny szkolne z informatyki dla klasy 8

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z informatyki


Technika


Przedmiotowe Zasady Oceniania z techniki dla klas 4-6

Katalog wymagań programowych na poszczególne oceny szkolne z techniki dla klas 4-6

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z techniki


WOS


EDB, plastyka, muzyka


Wychowanie fizycznePrzedmiotowe Zasady Oceniania w roku szkolnym 2022/2023

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego klasy 0-3

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego i niemieckiego klasy IV – VIII

Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki

Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania z matematyki

Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii

Przedmiotowe Zasady Oceniania z WOS-u

Przedmiotowe Zasady Oceniania z edb 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z plastyki

Przedmiotowe Zasady Oceniania z muzyki

Przedmiotowe Zasady Oceniania w roku szkolnym 2021/2022

Religia

Edukacja wczesnoszkolna

Język polski

Matematyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii

Język angielski klasy 0-III

Język angielski i język niemiecki klasy IV – VII

Muzyka

Matematyka klasy IV – VI

Plastyka

Przedmioty przyrodnicze

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowe Zasady Oceniania z WOSu

 

Skip to content