Udział w projekcie EkoMisja

317743495_714873146956859_8888748095387751790_n

We wrześniu, nasza szkoła przystąpiła do projektu EkoMisja – zorganizowanego przez Federację Polskich Banków Żywności. Partnerem projektu jest sieć sklepów LIDL. Celem projektu jest edukacja młodego pokolenia w zakresie ekologii pod kątem niemarnowania jedzenia i budowania postaw i świadomości konsumenckiej oraz uważności na dobro nas samych i naszego środowiska.

Tematyka tych zagadnień jest realizowana w klasach 4 – 6  na lekcjach techniki. Uczniowie na tych lekcjach zdobywają wiedzę i kształtują swoje umiejętności w zakresie niemarnowania żywności, zdrowego i ekologicznego trybu życia. Mają też możliwość przygotować samodzielnie smaczny i zdrowy posiłek.