Święto niepodległości

a18

W piątek, 7 listopada 2014r. w naszej szkole odbył się apel poświęcony najważniejszemu świętu narodowemu. Uroczystość z okazji Święta Niepodległości przygotowali uczniowie klas V i VI a pod kierunkiem pani Anny Budzisz i pani Marzeny Kiełtyk. Oprawę plastyczną wykonała pani Anna Sandelewska. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście – Pan Burmistrz Stanisław Baryła, Pani Dyrektor MOK Sylwia Klass oraz dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie. Apel wprowadził w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju – prezentacja multimedialna. Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście pogratulowali wszystkim uczestnikom wspaniałego występu. Podziękowali uczniom za reprezentowanie szkoły i gminy w różnych konkursach. Wręczyli nagrodę specjalną Nataszy Bartłomiejczyk za promowanie Gminy Sulejów oraz Szkoły Podstawowej w Przygłowie w licznych konkursach artystycznych nie tylko na szczeblu gminy i powiatu, ale przede wszystkim na szczeblu wojewódzkim.