„Śmieci inspirują dzieci”, „Dzieci zbierają śmieci”.

Te i inne hasła, a przede wszystkim świadomość problemów z usuwaniem odpadów były powodem do udziału w szkolnej akcji „Sprzątam, segreguję – dbam o środowisko”. Codziennie uczniowie naszej szkoły wrzucają śmieci do odpowiednich pojemników.
Wiedzą że mogą one być powtórnie wykorzystane. Dzięki wyobraźni mogą powstać także inspirujące prace plastyczne. Wystawa takich pomysłowych konstrukcji została organizowana w lokalu Szkoły w Przygłowie. Najciekawsze prace pojechały na konkurs ekologiczno – plastyczny „Śmieciaki cudaki – bajkowa postać z recyklingu”. Zorganizowany przez Hufiec ZHP w Piotrkowie Trybunalskim i Szkołę Podstawową im. J.P II w Witowie.
Uczniowska aktywność została wykorzystana w ochronie przyrody.
Koordynatorami akcji byli nauczyciele: Anna Sandelewska (nauczycielka plastyki), Anna Budzisz (opiekun Samorządu Szkolnego), Maria Hubar (wychowawca świetlicy).

Najlepsze i najciekawsze prace z naszej szkoły wykonali:
1. Natasza i Borys Bartłomiejczykowie – I miejsce w kategorii „prace zbiorowe”
2. Mikołaj Szczepanik – I miejsce w kategorii klas I – III
3. Patrycja Szulc – wyróżnienie
Gratulujemy!!!!