Projekt „Fonoholizm – hit czy kit”

images

Szkoła bierze udział w projekcie „Fonoholizm – hit czy kit” – skala zagrożeń dla Powiatu Piotrkowskiego. Projekt realizowany w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

Projekt będzie przede wszystkim stanowił nowoczesną formę wskazania młodym ludziom jak racjonalnie korzystać z telefonu komórkowego oraz jak zapobiegać niekontrolowanemu ich używaniu poprzez odnalezienie alternatywy – w aktywnym trybie spędzania czasu wolnego. Organizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Tryb. Adresatami działań dydaktyczno – profilaktycznych będą uczniowie klas IV, V, VI, nauczyciele oraz rodzice. W ramach prowadzonych działań odbędą się warsztaty dla uczniów, spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli oraz konsultacje dla rodziców pod hasłem „Dziecko vs telefon komórkowy – szanse i zagrożenia” oraz konkurs plastyczny związany z tematyką projektu.