Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2017/2018

Opiekunowie SU: Karolina Sarleja i Jacek Witczak

Przewodniczący: Mikołaj Lewandowski klasa V
Z-ca: Natalia Sokalska klasa VIa
Skarbnik: Natalia Zielonka klasa VIIa

PODZIAŁ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA SEKCJE

Zadania sekcji kulturalno-sportowej

 1. Organizowanie i prowadzenie uroczystości szkolnych.
 2. Przygotowanie programów artystycznych imprez organizowanych przez Samorząd.
 3. Udział w pracach komisji w konkursach przeprowadzonych w szkole.
 4. Organizowanie poczty świątecznej i walentynkowej.
 5. Organizowanie dyskotek szkolnych, choinki szkolnej.
 6. Organizowanie razem z nauczycielem w-fu zajęć sprawnościowych, zawodów sportowych.
 7. Organizacja akcji charytatywnych (np. zbiórek, aukcji).

Odpowiedzialni uczniowie: Natalia Zielonka, Maciej Krupa, Michał Meresiński, Kacper Wiecha, Michał Miłak.

 Zadania sekcji artystyczno-plastycznej

 1. Prowadzenie tablicy informacyjnej SU.
 2. Informowanie o przedsięwzięciach SU.
 3. Przygotowanie dekoracji na holu szkoły (wystrój na różnego rodzaju święta kalendarzowe  oraz akcje samorządowe).
 4. Przygotowywanie plakatów okolicznościowych (zawiadomienia o zebraniach SU, konkursach itp.)
 5. Przygotowywanie dekoracji na różnego rodzaju uroczystości szkolne – pomoc.

Odpowiedzialni uczniowie: Agata Jędrzejczak, Natalia Sokalska, Nikola Grochala, Gabriela Kępska, Julia Ciach.

Zadania sekcji porządkowej

 1. Pełnienie dyżurów w czasie przerw na korytarzach szkoły.
 2. Dbanie o czystość na korytarzu i wokół szkoły, zbieranie papierków.
 3. Zwracanie uwagi na zmianę obuwia i wyrzucanie surowców wtórnych do odpowiednich pojemników na terenie szkoły.
 4. Zapobieganie dewastacji mienia – zgłaszanie nauczycielowi dyżurującemu.
 5. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w różnego rodzaju delegacjach/uroczystościach.

Odpowiedzialni uczniowie: Mikołaj Lewandowski, Marianna Jarmuszkiewicz, Maria Młynarczyk, Karolina Bujnowska.

Zadania sekcji naukowej

 1. Udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.
 2. Udział w pracach komisji w konkursach prowadzonych w szkole.
 3. Pomoc przy kiermaszach szkolnych, loteriach fantowych.
 4. Współudział w uroczystościach i akademiach szkolnych.
 5. Organizacja akcji charytatywnych (np. zbiórek, aukcji).

Odpowiedzialni uczniowie: Marianna Jarmuszkiewicz, Natalia Zielonka, Zuzanna Kafar, Maria Młynarczyk, Natalia Sokalska.

 

 

su