Misterium Wielkanocne

We wtorek, 31.03.2015r. w Szkole Podstawowej w Przygłowie odbyło się Misterium Wielkanocne. Misterium przygotowała klasa VIa, VIb, IVa, chórek stanowiła klasa Va, IIIa, IIa i 0. Za całość odpowiedzialna była pani Dorota Palus, oprawę muzyczną zapewnił pan Łukasz Misztela. Gra małych aktorów bardzo się podobała a ich powaga i skupienie się na odgrywanych rolach sprawiła, że oglądający spektakl uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście bardzo się wzruszyli.
Misterium dotykało dnia dzisiejszego, co by było gdyby Pan Jezus chodził po świecie dzisiaj, jakby wyglądała Jego męka, proces. Czy potraktowalibyśmy Go poważnie, czy zlekceważyli. Może dlatego cierpienie Jezusa sprawiło, że zastanowiliśmy się przez chwilę nad własnym życiem, jaki ono ma sens bez Boga? Czy warto pokładać nadzieję i energię w tym co ulotne, czy może spojrzeć na krzyż i na Zmartwychwstałego Chrystusa, który pokonał śmierć, grzech i wielkie zło. Uczniowie pokazali jak po Zmartwychwstaniu cały świat się cieszy, raduje, jak nasze serca są napełniane wiarą i nadzieją na nowe i lepsze dni.