Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
w roku szkolnym 2023/2024
Przewodnicząca: Katarzyna Szymańska
Zastępca: Sylwia Gorzelak
Skarbnik: Karolina Sikora
Sekretarz: Barbara Nowicka

 

Komisja Rewizyjna
w roku szkolnym 2023/2024
Przewodniczący: Cezary Pawlik
Członek: Ewelina Idziak
Członek: Hanna Osińska

Regulamin Rady Rodziców

Kontakt:
rrwlodzimierzow@gmail.com

 

Skip to content