Konkurs plastyczny pt. ,,ZAWODOWE DRZEWO GENEALOGICZNE MOJEJ RODZINY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE”

df746634-6550-4d7f-b04f-ec960947cfb4

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie  corocznie organizowane jest w partnerstwie z Punktem Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT, zapoczątkowane w roku szkolnym 2016/2017. Rozstrzygnięciem konkursu plastycznego pt. ,,ZAWODOWE DRZEWO GENEALOGICZNE MOJEJ RODZINY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE” związane jest ze spotkaniem społeczności lokalnej w ramach którego wręczane są dyplomy za zaangażowanie i uczestnictwoKonkurs dotyczy zawodoznawstwa i ma na celu zobrazowanie drzewa genealogicznego z uwzględnieniem czynności zawodowych, profesji jakimi zajmowali się i zajmują poszczególni członkowie rodziny z uwzględnieniem rzeczywistości społecznej w jakiej funkcjonowali, funkcjonują osoby z korzeni rodzinnych oraz zainspirowanie młodzieży do podejmowania działań innowacyjnych, twórczych i  pomysłowych, w tym poszerzanie ich wiedzy na temat historii własnej rodziny, które może być natchnieniem do trafnych wyborów edukacyjnych i rozwoju całożyciowego, szukania korzeni środowisk pracy własnej rodziny, niekiedy  poza granicami obszaru rynku lokalnego, regionalnego, państwowego, europejskiego czy globalnego.

Adresatami konkursu była młodzież ze szkół podstawowych  w powiecie piotrkowskim i opoczyńskim. Prace plastyczne były wykonane  różnymi technikami (papieroplastyka, kolaż, techniki wyklejanki, płaskorzeźba z plasteliny, techniki malarskie). W konkursie wzięło udział 23 uczniów z sześciu szkół: SP nr 1 w Sulejowie (opiekun – nauczyciel Pani Violetta Binkowska), SP nr 2 w Sulejowie (opiekun – nauczyciel Pani Beata Tarnawska), SP w Mniszkowie  (opiekun – nauczyciel Pani Beata Urbanowicz), SP w Ręcznie (opiekun – nauczyciel Pani Justyna Pakosz-Kowalska), SP w Łęcznie (opiekun – nauczyciel Pan Piotr Gębicki) SP we Włodzimierzowie (opiekun Pani Monika Gieszcz-Grabarczyk). Jury wyłoniło laureatów w kategorii młodzież z klasy VII i VIII ze szkoły podstawowej  Uczestniczy konkursu wraz z nauczycielami – opiekunami ze szkół podstawowych zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi, które w dniu 25.03.2024 r., uroczyście zostały wręczone z rąk Pani Wiesławy Olejnik – dyrektor ZSCKU w Sulejowie, doradcy zawodowego Pani Iwony Przewoźnik i Pani Małgorzaty Kociniak – dyrektor PIE EUROPE DIRECT Piotrków Tryb.) oraz Pani Katarzyny Wojciechowskiej doradcy zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Tryb.

Nagrodzono następujące prace:

1 miejsce Julia Paras – Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie klasa VIII

2 miejsce  Wiktoria Soja– Szkoła Podstawowa w Ręcznie  klasa VIII

3 miejsce  Amelia Famulska  – Szkoła Podstawowa w Łęcznie, klasa VIII

Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące wyróżnienia:

Iga Szczegodzińska –   SP nr 1 w Sulejowie,  klasa VII

Patrycja Piekarska –  SP nr 2 w Sulejowie klasa VII

Dagmara Wujek  – SP w Mniszkowie VII

W kategorii uczniowie szkoły ponadpodstawowej – młodociani pracownicy uczący się w Branżowej Szkoły I stopnia ZSCKU w Sulejowie uczestniczyli w I edycji konkursu „MÓJ ZAWÓD W RZEMIOŚLE EUROPEJSKIM” zorganizowanego w Zespół  Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie we współpracy  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP – Piotrków Trybunalski z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Piotrków Trybunalski . Celem konkursu o zawodzie w rzemiośle europejskim było popularyzowanie wiedzy z zakresu zawodoznawczego,  w tym poznawanie środowisk pracy, zadań zawodowych, rzemiosła, modelu pracy w obecnych realiach.

1 miejsce Kacper Dworak – kl. I BSI stopnia w Zespół  Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

2 miejsce – Zuzanna Mordaka kl. I BSI stopnia w Zespół  Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

3 miejsce – Justyna Janiec  kl. II BSI stopnia w Zespół  Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie

Uroczyste spotkanie i wręczenie nagród  z obu konkursów było poprzedzone spotkaniem z Panią Ewą Mrozińską doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej WUP w Piotrkowie Tryb.  na temat pt. ,,Młodzież na rynku pracy w ujęciu europejskim”.  Uczestnicy spotkania obejrzeli film edukacyjny  na temat  planowanie kariery edukacyjnej człowieka.  Następnie z prelekcją wystąpiły:  Pani Małgorzata Kociniak pt. ,,20 lat Polski w UE” i Pani Katarzyna Wojciechowską przybliżyła zagadnienia pt. ,, OHP dla kogo jest i co oferuje”, a Pani Iwona Przewoźnik przybliżyła zagadnienia związane ze ścieżka edukoacyjna w odniesieniu do oferty edukacyjnej ZSCKU w Sulejowie.  Piotrkowie Trybunalskim.  Na podsumowanie informacji edukacyjno-zawodowej była projekcja animacji dotyczącej pomysłu na plakat i zasad zwracających uwagę na planowanie i sposób tworzenia plakatu z wykorzystaniem zagadnień techniczno-plastycznych. Zwieńczeniem spotkania była integracja przy wspólnym stole społeczności ZSCKU w Sulejowie i zaproszonych gości.  Uczestników spotkania mieli możliwość skosztować przygotowanych potraw przez uczniów przy dekoracyjnie ozdobionym stole świątecznym oraz produktów od pracodawców (Cukiernia Chaładaj, Piekarnia M. Skrzypczyk, Sklep M. Sykus i Nowalijka). W nawiązaniu do drzewa i genealogii oraz rzemiosła uczestnicy konkursu otrzymali sadzonki drzewek z Nadleśnictwa Piotrków. Dziękujemy. Zapraszamy do kontynuowania współpracy.