Konkurs DBI „Moje bezpieczeństwo w sieci”

433051907_987833789529336_614805495246470346_n

6 lutego 2024 roku obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Poza przeprowadzonymi w ramach tej akcji lekcjami poświęconymi zagadnieniom związanym z propagowaniem działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych nauczyciele informatyki i edukacji wczesnoszkolnej zorganizowali plastyczny konkurs poświęcony tej tematyce.

Celem konkursu było:

  1. Podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.
  2. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystającej z Internetu.
  3. Kształtowanie pożądanych postaw uczniów w tym zakresie.
  4. Podejmowanie problematyki zagrożeń wynikających z dostępu do Internetu.
  5. Poprawa bezpieczeństwa dzieci korzystających z sieci poprzez ukazanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych.
  6. Działania w zakresie profilaktyki poprzez wykonanie własnych prac plastycznych propagujących bezpieczny Internet.
  7. Inspirowanie dzieci do działań kreatywnych.
  8. Promowanie umiejętności prezentowania własnych pomysłów.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I – III i IV – VIII. Łącznie wzięło w nim udział 24 uczniów.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci I, II i III miejsca w obu kategoriach wiekowych dodatkowo pendrive’y i smartband’a.

W konkursie udział wzięli:

W kategorii klas I – III:

Maria Grześkowiak – I miejsce

Hanna Calińska – II miejsce

Zofia Słomka i Alicja Skoneczna – III miejsce

Hanna Rolka i Wiktoria Czapla – dyplom wyróżnienia

Natalia Zielińska i Oliwia Kowalczyk – dyplom wyróżnienia

Michał Hames – dyplom za udział

Łukasz Jucha – dyplom za udział

Natalia Idziak – dyplom za udział

Nikola Kowalska – dyplom za udział

Piotr Szymański – dyplom za udział

Nel Szafraniec – dyplom za udział

Lena Mirowska – dyplom za udział

Szymon Kisiel – dyplom za udział

Antonina Wołoszyn – dyplom za udział

W kategorii klas IV – VIII:

Małgorzata Belica – I miejsce

Joanna Szymańska i Amelia Kaczorowska – II miejsce

Anna Sońta – III miejsce

Katarzyna Adamek – dyplom wyróżnienia

Nadia Malarczyk – dyplom za udział

Piotr Gąciarz – dyplom za udział

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy!