Zagadnienia z fizyki

fizyka

Nauczanie zdalne fizyka.

Uczniowie klas 7 i 8 mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej  https://www.wsipnet.pl/uczen/  kod rejestracyjny:

klasa 7a -U971-7A-fiz

klasa 7b -U971-7B-fiz

klasa 8a -U971-8A-fiz

klasa 8b -U971-8B-fiz

Na stronie tej będą zadania i ćwiczenia do wykonania. Uczeń może je wykonywać w dowolnym terminie.

W zakładkach tej strony są dostępy do podręczników, przy każdej lekcji są ćwiczenia pomocne w zrozumieniu danego tematu.

Tematy lekcji na kolejne dni:

poniedziałek 30.03.

klasa VIII a i VIII b – Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.

Wymienia różnice między prądem stałym i prądem przemiennym; podaje przykłady praktycznego wykorzystania prądu stałego i przemiennego ;opisuje zasadę działania najprostszej prądnicy prądu przemiennego.

 

klasa VII b – Prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne.

Podaje przykłady parcia gazów i cieczy na ściany i dno zbiornika; podaje przykłady wykorzystania prawa Pascala.

Wtorek 31.03.

klasa VII a -Prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne.

Podaje przykłady parcia gazów i cieczy na ściany i dno zbiornika; podaje przykłady wykorzystania prawa Pascala.

Środa 1.04.

klasa VIII a- Fale elektromagnetyczne. Rodzaje i przykłady zastosowań.

Nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych; podaje przykłady zastosowania fal elektromagnetycznych; podaje właściwości różnych rodzajów fal elektromagnetycznych (rozchodzenie się w próżni, szybkość rozchodzenia się, różne długości fali).

Czwartek 2.04.

VIII b -Fale elektromagnetyczne. Rodzaje i przykłady zastosowań.

Nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych; podaje przykłady zastosowania fal elektromagnetycznych; podaje właściwości różnych rodzajów fal elektromagnetycznych (rozchodzenie się w próżni, szybkość rozchodzenia się, różne długości fali).

 

VII a i VII b -Prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne – zadania.

Zadania polecane na stronie https://www.wsipnet.pl/uczen/

 

Poniedziałek – 6.04.

klasa VIII a i VIII b – Zjawiska magnetyczne – powtórzenie.

Sprawdź czy umiesz książka.

klasa VII b – Siła wyporu.

Podaje i objaśnia wzór na wartość siły wyporu. Podaje warunek pływania i tonięcia ciała zanurzonego w cieczy

 

Wtorek 7.04.

klasa VII a – Siła wyporu.

Podaje i objaśnia wzór na wartość siły wyporu. Podaje warunek pływania i tonięcia ciała zanurzonego w cieczy.

 

Środa 8.04.

klasa VIII a – Magnetyzm test.- do wykonania ze strony https://www.wsipnet.pl/uczen/ po zalogowaniu.

 

Ze wszystkich zadanych tematów należy wykonać  w zeszytach krótką notatkę z lekcji.

W razie potrzeby proszę o kontakt e-maile  annap962@wp.pl

Testy pomagające zrozumieć lekcje znajdują się na stronie https://www.wsipnet.pl/uczen/

Rozwiązania testów będą traktowane jako odpowiedź ustna i będą oceniane.

Od 30.03. na stronie uczeń – wspinet zostaną umieszczone następne ćwiczenia.

Anna Popławska