Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2019/2020

Opiekunowie SU: Katarzyna Mikołajczyk, Paulina Piskorz – Bieganowska, Paweł Pełka

Zarząd SU:
Marcel Łągiewski
Martyna Wójcik
Mikołaj Lewandowski

Sekcja kulturalno – oświatowa
Zadania:
• organizowanie oraz czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem imprez szkolnych,
• udział w pracach komisji w konkursach przeprowadzanych w szkole,
• losowanie „Szczęśliwego Numerka”,
• urządzanie zabaw i dyskotek,
• współudział uroczystościach i akademiach szkolnych,
• reprezentowanie szkoły na zewnątrz w delegacjach i uroczystościach.

Członkowie:
1. Maksymilian Krak
2. Magda Gąsiorowska
3. Aleksandra Warych
4. Kacper Chrzan
5. Kacper Bednarek
6. Agata Werner
7. Oliwia Izdebska
8. Franciszek Kiełbik
9. Zuzanna Foryś
10. Kajetan Gajewski
11. Igor Jucha
12. Jakub Wyporkiewicz
13. Konrad Morawiec
14. Krzysztof Stępień
15. Ernest Pirek

Sekcja dziennikarsko – informacyjna
Zadania:
• prowadzenie gazetki ściennej i tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego,
• informowanie o przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego,
• przekazywanie informacji o aktualnych wydarzeniach, np. kulturalnych w szkole i poza nią,
• przygotowywanie plakatów okolicznościowych (zawiadomienia o zebraniach SU, konkursach itp.)

Członkowie:
1. Nikola Grochala
2. Julia Stachacz
3. Zuzanna Skupińska
4. Maja Tylki
5. Nina Prokop
6. Matylda Foltyn
7. Oliwia Sędkowska
8. Adrian Nykiel

Sekcja charytatywna
Zadania:
• inicjowanie działań charytatywnych na terenie szkoły,
• udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez instytucje poza szkolne,
• organizowanie zbiórek, akcji.

Członkowie:
1. Oliwia Zielonka
2. Jakub Łągiewski
3. Sandra Lenarczyk
4. Wiktoria Krawczyk
5. Nikola Barczyk
6. Michał Gorgoń
7. Zuzanna Bednarska
8. Maja Stańczyk
9. Franciszek Rutowicz
10. Adrian Nykiel