Pedagog szkolny Szkolny Rzecznik Praw Dziecka

GODZINY  PRACY  PEDAGOGA

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PONIEDZIAŁEK:

8.00 – 10.45,

11.45 – 12.45,

13.50 – 15.20,

WTOREK:

8.50 – 15.20,

ŚRODA:

8.00 – 15.00,

CZWARTEK:

8.50 – 12.45,

13.55 – 15.20,

PIĄTEK:

8.00 – 10.45,

11.50 – 15.00,

Gabinet w budynku gimnazjum

OBSZARY DZIAŁAŃ PEDAGOGA SZKOLNEGO:

I. Zadania ogólnowychowawcze;

II. Profilaktyka wychowawcza;

III. Działania korekcyjno-wyrównawcze;

IV. Indywidualna opieka pedagogiczna;

V. Pomoc materialna;

 

PEDAGOG SZKOLNY: Agata Dętkiewicz-Goska