Pedagog szkolny Szkolny Rzecznik Praw Dziecka

GODZINY  PRACY  PEDAGOGA

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PONIEDZIAŁEK:

9.00 – 14.30,

WTOREK:

8.00 – 11.30,

12.35 – 14.00,

ŚRODA:

8.00 – 12.35,

CZWARTEK:

8.00 – 8.45,

10.00 – 11.30,

12.40 – 14.10,

PIĄTEK:

8.00 – 12.35,

Gabinet w budynku gimnazjum

OBSZARY DZIAŁAŃ PEDAGOGA SZKOLNEGO:

I. Zadania ogólnowychowawcze;

II. Profilaktyka wychowawcza;

III. Działania korekcyjno-wyrównawcze;

IV. Indywidualna opieka pedagogiczna;

V. Pomoc materialna;

 

PEDAGOG SZKOLNY: Agata Dętkiewicz-Goska