MALI RATOWNICY!

IMG_1573

W środę, 22 maja 2019 r., w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie odbył się pokaz pomocy przedlekarskiej, który zorganizowała jedna z mam – pani Anetta Rytych.
Celem tej ciekawej lekcji byli poznanie zasad , które należy stosować w sytuacjach, gdy jesteśmy świadkiem wypadku lub zauważymy osobę poszkodowaną, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci.
Uczniowie z klas 0- III dowiedzieli się, jak udzielać pierwszej pomocy i jak ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji. Chętni uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. Na fantomie przeprowadzali resuscytację krążeniowo- oddechową oraz ćwiczyli pozycję boczną. Dzieciaki „zajrzały„ do wnętrza ambulansu służącemu do transportu pacjentów .
Dziękujemy pani Anecie, panu Krzysztofowi Piesikowi i panu Grzegorzowi z Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Piotrkowie Trybunalskim.