Ślubowanie klas pierwszych

ślubowanie

Dnia 25 października 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie odbyła się uroczystość pasowania na uczniów dzieci z klas pierwszych. Po zaprezentowaniu przez pierwszaków przedstawienia przygotowanego przez wychowawców – p. Beatę Bałecką – Woźniak i p. Mariolę Stachacz uczniowie w obecności zaproszonych gości, rodziców i wychowawców złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie każde dziecko zostało pasowane na ucznia naszej szkoły przez Pana Dyrektora Sławomira Szafrańca. W poczet uczniów naszej szkoły zostało przyjętych 37 dzieci, uczniów klasy I a i klasy I b. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, oraz prezenty od kolegów i koleżanek ze starszych klas. Po uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Zapewne ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci, jak i ich rodziców oraz nauczycieli.