Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych

image0000041

Pod koniec kwietnia uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej uroczystości towarzyszył Pan Dyrektor.  Głównym celem uroczystości było zachęcenie uczniów do wypożyczania książek i rozwijania umiejętności czytania. Po części artystycznej uczniowie złożyli przyrzeczenie w którym zobowiązali się do dbania o wypożyczane książki, następnie Pani Teresa ogromną książką dokonała pasowania na czytelników naszych pierwszoklasistów. Uczniowie otrzymali pamiątkowe książki oraz piękne zakładki.