Europejski Dzień Języków Obcych

1696001500100_Easy-Resize.com (1)

Dwudziestego szóstego września odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych.

Dzień Języków przeprowadzono we współpracy z eurocentum Europe Direct. W czasie zajęć pracownicy eurocentrum propagowali uczenie się języków obcych wśród dzieci i młodzieży, promowali różnorodność językową Europy. Mówili o znaczeniu uczenia się i nauczania  języków. Rozmawiano o bogactwie i różnorodności  językowej  Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać, a także o potrzebie zwiększania zakresu nauczanych języków. Uczniowie rozwiązywali także quizy językowe.