Ślubowanie klas pierwszych

Resized_20221109_093339

9 listopada pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączenia do braci uczniowskiej naszej szkoły. Po części artystycznej wszyscy zebrani odśpiewali hymn w wyjątkowo podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym. Uczniowie klas pierwszych ślubowali: być dobrymi i uczciwymi uczniami, szanować swoich nauczycieli, rodziców i kolegów, godnie reprezentować swoja szkołę. Po złożeniu ślubowania Pan Dyrektor symbolicznym ołówkiem dokonał pasowania na uczniów.