Zagadnienia z informatyki dla klas IV – VIII

informatyka

Kochani uczniowie oto kolejne lekcje na okres 25.03 – 10.04.2020 r.:

Zagadnienia z informatyki:

Klasa IV

Proszę zapoznać się z tematami:

Temat lekcji numer 23. Scratch – teksty i dźwięki (Budowanie projektu z tekstem i dźwiękiem w Scratchu).

Temat lekcji numer 24. Scratch – rysuj z Mruczkiem (Rysowanie kolorowym pisakiem na scenie w Scratchu).

Zgodnie z poleceniami z podręcznika proszę wykonać wskazane skrypty w programie Scratch dostępnym pod linkiem https://scratch.mit.edu/.

Wykonanych projektów nie przesyłacie do mnie.

Klasy V a, s

Proszę zapoznać się z tematami:

Temat lekcji numer 23. Pawie oczka (Rysowanie figur złożonych z kół i okręgów).

Temat lekcji numer 24. Gwiazdy i gwiazdeczki (Tworzenie nowych bloków).

Zgodnie z poleceniami z podręcznika proszę wykonać wskazane skrypty w programie Scratch dostępnym pod linkiem https://scratch.mit.edu/.

Wykonanych projektów nie przesyłacie do mnie.

Klasy VI a, b, c

Proszę zapoznać się z tematami:

Temat lekcji numer 24. Pomoc z angielskiego (Korzystanie z automatycznego tłumacza online, sprawdzanie pisowni w edytorze tekstu). Proszę zapoznać się z programem pomocnym w nauce języka angielskiego dostępnym na  interaktywnej stronie https://freerice.com/ oraz z automatycznym tłumaczem na stronie https://translate.google.pl/

Temat lekcji numer 25. Akademia matematyki (Ćwiczenia z różnych przedmiotów w Akademii Khana). Proszę otworzyć stronę pl.khanacademy.org i zapoznać się z jej zasobami. Następnie klikając w poniższy link proszę obejrzeć film: https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/how-computers-work2/v/khan-academy-and-codeorg-introducing-how-computers-work

Klasa VII a, s

Proszę zapoznać się z tematami:

Temat lekcji numer 5.5. Projekt prezentacji (Założenia projektu, przebieg pracy nad projektem, ocena końcowa projektu).

Temat lekcji numer 5.6. Multimedialna prezentacja (Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint, umieszczanie w prezentacji obrazków, dźwięków i filmów, doskonalenie prezentacji, przygotowanie do pokazu prezentacji).

Na zaliczenie proszę wykonać prezentację multimedialną na temat „Jak spędzam swój wolny czas?”. Wymagania do pracy:

  1. 8 slajdów (pierwszy tytułowy plus autor prezentacji, ostatni z bibliografią – wklejone linki, stron, z których korzystacie),
  2. Wybrać projekt prezentacji (kolor slajdów),
  3. Wstawić przejścia slajdów,
  4. Wstawić animację do prezentacji przynajmniej jednego elementu na slajdzie.

Prezentację można wykonać w programie PowerPoint lub innym tego typu. Można też skorzystać z Prezentacji Google dostępnej na Dysku w koncie Gmail. Wykonaną pracę proszę przesłać na adres karolinasarleja@gmail.com w terminie do 10.04.2020 r. Proszę pamiętać, aby zawsze nadawać tytuł wiadomości, najlepiej niech to będzie imię i nazwisko ucznia i klasa.

Klasy VIII a, b

Proszę zapoznać się z tematami:

Temat lekcji numer 5.5. Ucz się w sieci – Akademia Khana (Wykorzystanie portalu Akademii Khana do dokształcania się i rozwijania zainteresowań). Proszę otworzyć stronę pl.khanacademy.org i zapoznać się z jej zasobami. Następnie klikając w poniższy link proszę obejrzeć film: https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science/informationtheory/info-theory/v/intro-information-theory

Temat lekcji numer 5.6. Ucz się i rozwijaj zainteresowania w sieci (Ciekawe serwisy wspomagające samodzielną naukę i rozwijanie zainteresowań – platforma Zooniverse.org, portale TED.com i Ed.TED.com). Odwiedź powyższe serwisy i napisz krótką informację (3 – 4 zdania) na ich temat (własnymi słowami co to są za serwisy, czego dotyczą, jakie treści zawierają?) w treści wiadomości na adres karolinasarleja@gmail.com do 10.04.2020 r.

W razie niejasności i pytań piszcie na maila.

Serdecznie Was pozdrawiam.

Zagadnienia z techniki dla klas IV – VI

JAWI

Kochani uczniowie oto kolejne lekcje na okres 25.03 – 10.04.2020 r.:

Zagadnienia z techniki dla klas IV – VI

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Podczas każdej lekcji techniki, z wykorzystaniem pakietów edukacyjnych firmy JAWI, kształcone są nawyki poprawnego myślenia i działania technicznego. Każdy projekt składa się z kilku/kilkunastu podprojektów. Jednakowa struktura kart pracy wiąże się z wykonywaniem powtarzających się czynności. Dzięki takiej formule organizacji projektu, na każdej lekcji realizowane są główne założenia podstawy programowej techniki. Dlatego też nie należy się martwić, że nie zrealizujemy podstawy programowej techniki. Na tym etapie pracy z projektem, uczniowie nabyli już kluczowe umiejętności techniczne.

Zawieszenie zajęć może uniemożliwić złożenie projektu w całość. W takiej sytuacji projekt można skończyć na początku następnego roku szkolnego lub na kółku technicznym, zorganizowanym dla uczniów klas siódmych.

Teraz w ramach projektu proszę zalogować się na stronie http://jawi.edu.pl/ i obejrzeć filmy instruktażowe wykonywanych projektów. Konto ucznia na podanej stronie internetowej ma następujące dane:

LOGIN                uczen@jawi.edu.pl

HASŁO                 nAxfCWEm

Zadania do wykonania:

Zadanie 1.

Na podstawie obejrzanego filmu, wykonywanego projektu, napisz plan pracy całego projektu w punktach (spis podprojektów). Pracę wykonaj w edytorze tekstu, nadaj jej tytuł projektu, punkty wykonaj automatycznym numerowaniem (nie ręcznie).

Zadanie 2.

Wybierz z obejrzanego filmu jeden podprojekt i napisz, do czynności w nim wykonywanych, plan pracy w punktach (taki plan pracy wykonywaliśmy zawsze na początku pracy z nową kartą czyli zaczynając nowy podprojekt). Oba zadania możesz wykonać w jednym dokumencie i przesłać jako jeden plik.

Obie prace (bądź jedną wspólną) prześlij drogą mailową na adres karolinasarleja@gmail.com do 10.04.2020 r. Proszę pamiętać, aby zawsze nadawać tytuł wiadomości, najlepiej niech to będzie imię i nazwisko ucznia i klasa.

Serdecznie Was pozdrawiam.