Zagadnienia z z przyrody, biologii i geografii dla klas IV – VIII

biol geor przyr

Witam uczniów klas IV – VIII. Ponieważ już tydzień odpoczywacie od regularnych zajęć w szkole, pomyślałem, że warto dorzucić coś do zrobienia w domu z przyrody, biologii i geografii.

KLASA IV PRZYRODA

  1. Las jako środowisko życia organizmów (rozdział 39, strony 155-159 w podręczniku).

– na podstawie treści z podręcznika i własnych przemyśleń proszę wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń ze strony 82/1 i 2, 83/3, 4 i 5.

  1. Organizmy różnych warstw lasu (rozdział 40, strona 160-164 w podręczniku).

– po zapoznaniu się z treścią rozdziału oraz na podstawie rycin wykonajcie ćwiczenia 1-5 w zeszycie ćwiczeń – strony 84 i 85.

  1. Sposoby odżywiania się organizmów (rozdział 41, strony 165-167 w podręczniku).

– po uważnym przeczytaniu treści rozdziału i przeanalizowaniu infografiki na str. 166 wykonujemy zadania 1-5 w zeszycie ćwiczeń – strony 86 i 87. W zadaniu 2 układamy rebus do hasła FOTOSYNTEZA.

  1. Przystosowania organizmów do zdobywania pokarmu (rozdział 42, strony 168-171 w podręczniku).

– zadania 1-4 w zeszycie ćwiczeń – strony 88-89, oczywiście po zapoznaniu się z treściami w  podręczniku.

KLASA V a, V s  BIOLOGIA

Proszę zapoznać się z treścią rozdziału 19 i 20 w podręczniku oraz wykonać do każdego z rozdziałów ćwiczenia w zeszytach ćwiczeń. Jeśli ktoś oddał zeszyt do sprawdzenia i nie zdążył go odebrać przed zarządzoną przerwą w zajęciach, to niech realizuje polecenia zamieszczane na końcu rozdziałów w  podręczniku (str. 106 i 111) w ramach kontroli i utrwalenia wiedzy.

Rozdział 21 – Podsumowanie działu, oznacza powtórzenie materiału i przygotowanie się do sprawdzianu, który kiedyś z pewnością się odbędzie. Wykonujemy zadania „Podsumowanie działu” w  zeszycie ćwiczeń oraz zadania „Sprawdź, co umiesz” z podręcznika (str. 115-118) na kartkach do późniejszego sprawdzenia.

KLASA V a, V s  GEOGRAFIA

Zapowiadany sprawdzian z działu 3 z wiadomych przyczyn odkładamy na później, a póki co zapoznajemy się z kolejnymi zagadnieniami działu 4 „Krajobrazy świata”. Dla utrwalenia wiedzy proponuję wykonywać zadania w zeszycie ćwiczeń. W temacie „Pogoda a klimat” do prawidłowego wykonania ćwiczeń niezbędne będzie zapoznanie się z Samouczkiem.

KLASA VI a, b i c  BIOLOGIA

Ponieważ klasy są na różnym etapie realizacji zagadnień z działu „Ryby, płazy, gady”, proszę uczniów o kontynuowanie i realizowanie kolejnych tematów do podsumowania działu włącznie. Do każdego tematu są przewidziane ćwiczenia w zeszycie, do zrobienia których gorąco zachęcam. Rozdział powtórzeniowy realizujemy równolegle w zeszycie ćwiczeń i na kartkach z zadaniami „Sprawdź co umiesz” z podręcznika.

 KLASA VI a, b i c  GEOGRAFIA

Realizacja kolejnych tematów według podobnego schematu, jak z biologii. Do każdego kolejnego tematu proszę wykonać ćwiczenia w zeszycie. Jeśli coś okaże się za trudne lub niejasne, nie przejmujcie się, wszystko wyjaśnimy na lekcjach, które mam nadzieję rozpoczną się niebawem.

KLASA VII a, VII s  BIOLOGIA

W obu klasach proszę uczniów o realizowanie w miarę możliwości kolejnych tematów z zakresu układu nerwowego i narządów zmysłów (rozdziały 36, 37, 38, 39 i 40).

W ramach utrwalenia zalecam ćwiczenia do każdego tematu zamieszczone w zeszycie ćwiczeń.

KLASA VII a, VII s  GEOGRAFIA

W obu klasach realizujcie kolejne tematy, czytając rozdziały w podręczniku i robiąc do nich ćwiczenia w  zeszycie. W VII s są to końcowe tematy z 3 działu, a po nich podsumowanie i przygotowywanie się do sprawdzianu.

KLASA VIII a, VIII b  BIOLOGIA/GEOGRAFIA

Zachęcam do czytania treści kolejnych tematów z zakresu 3 działu „Podstawy ekologii”. Postarajcie się wykonać odpowiednie ćwiczenia od strony 38 do 48 w zeszycie ćwiczeń.

Z geografii kontynuujemy zagadnienia z Ameryki Północnej i Południowej i  wykonujemy zadania w  zeszycie.

Drodzy uczniowie, aby umożliwić kontakt ze mną w sprawach problemów, lub kwestii wynikających z naszych zdalnych spotkań w ramach lekcji przyrody, biologii i geografii, przekazuję do wiadomości mój adres mailowy: jawit@vp.pl

Wszystkich uczniów serdecznie pozdrawiam, życzę zdrowia i powodzenia. Widzimy się wszyscy mam nadzieję niedługo w dobrej formie.

Jacek Witczak

 

 

Zagadnienia z matematyki dla klasy IV

matematyka(1)
Klasa IV  – Proszę przeczytać wiadomości ze strony 158 i spróbować zrobić zad. 1 s. 158 i zad. 4 s. 159.

Proszę przeczytać wiadomości ze strony 160 i zrobić do zeszytu
ćwiczenie A i ćwiczenie  B  s. 160 oraz ćwiczenie C s. 161.

Wszystkie problemy wyjaśnimy po powrocie do szkoły.

Zadania z wychowania fizycznego dla klasy IV

lekcjaWF

Zapraszam dzieci i ich rodziców do wspólnej aktywności fizycznej w domu. Pamiętajcie, że codzienna porcja ruchu jest bardzo wskazana.

Nie zapomnijcie jednak o swoim i innych bezpieczeństwie. Chłopcy nie gramy w piłkę, w domu :-), dziewczynki nie próbujcie same przewrotów, gwiazd itp. Bezpieczeństwo najważniejsze.

Przesyłam Wam kilka propozycji na fajnie spędzony czas:

https://damianrudnik.com/lekcja-wf-w-domu-zagraj-i-cwicz-podstawowka-i-liceum/?fbclid=IwAR3MWPbbfPxjqqmUeHjlqFG6NieNLq04SRzEXPEeq2wi3SMIpJ9bAvdwCSY

https://www.youtube.com/channel/UCTIwFB4ciFi5ZCIu-VlwaOg?fbclid=IwAR3T2iTGDAa6RL4QGE9qzprE6wZrEKjJLUOUePIqGcQX6cExtqMaevilqzg

https://www.youtube.com/watch?v=wpz36D0WaDg

 

Życzę dobrej zabawy i dużo zdrówka.