Zadania dla klasy I a i I b

edukacja wczesnoszk

Wychowawcy I a i I b na czas zapowiedzianej nieobecności w szkole polecają strony internetowe do ćwiczenia umiejętności niezbędnych do zdobycia w klasie pierwszej:

http://szaloneliczby.pl/klasa1

http://superkid

http://pisupisu.pl

Prosimy  o wykonanie następujących zadań z ćwiczeń w linię: str. 72 ćw. 5; str 73 ćw. 9; str. 74 ćw. 2 i 3; cała str. 76 z kart matematycznych str. 76 ćw. 1 i 2; str. 79 ćw. 3 i 4

Koniecznie ćwiczymy umiejętność czytania oraz dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

Życzymy wytrwałości i sukcesów w realizacji zadań.

Zagadnienia z wiedzy o społeczeństwie dla klas VIII

wos

Temat: Prezydent RP.

Należy przeczytać tekst z podręcznika dotyczący kompetencji Prezydenta RP, wyborów prezydenckich oraz Prezydentów RP po 1989 roku.

Wymagania do tematu

Uczeń:

-omawia zasady demokratycznych wyborów prezydenckich;

– określa jaką rolę w państwie odgrywa prezydent;

– przedstawia podstawowe kompetencje prezydenta;

– prezentuje najważniejsze informacje dotyczące prezydentów IIIRP wybranych w wyborach powszechnych;

– wyszukuje informacji o działaniach urzędującego prezydenta.

 

Wykonaj pisemnie zadanie 13 ze strony 145.

Polecam wszystkim uczniom śledzenie informacji w środkach masowego przekazu dotyczących funkcjonowania społeczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego.