Zagadnienia z języka angielskiego dla klas IV, V a, VI a, b

angielski

Język angielski

Informacja nr 1 dla uczniów klas IV, V A, VI A, VI B

Drodzy uczniowie

Zadane prace domowe proszę przesyłać na mój adres mailowy p.piskorz@interia.pl do 25 marca (środa).

Przypominam treść zadanych prac domowych:

klasa IV

Napisz sześć zdań o tym, co potrafisz i czego nie potrafisz robić. Trzy zdania z czasownikiem CAN i trzy zdania z czasownikiem CAN’T. Wykorzystaj wyrazy z ramki.

fast • quickly • well • loudly

 

 

moja klasa V A

Opisz swoją wymarzoną szkołę. Napisz dziewięć zdań. Uwzględnij informacje o tym:

  • co się w niej znajduje, (3 zdania)
  • jakich przedmiotów się uczysz, (3 zdania)
  • jakie reguły obowiązują w tej szkole. (3 zdania)

 

klasy VI A i VI B

Niedawno byłeś/byłaś nad jeziorem, które chętnie odwiedzają turyści. W mailu do kolegi/koleżanki z Londynu napisz:

  • z kim i jak długo tam byłeś/byłaś,
  • czy było tam dużo ludzi,
  • jak wyglądał teren wokół jeziora (np. czy był bardzo zaśmiecony).

Użyj maksymalnie 120 słów.

Podaję możliwe rozpoczęcie i zakończenie pracy:

Hi everyone,

I was at a beautiful lake last week.

That’s all for now.

 

Pozdrawiam,

Paulina Piskorz-Bieganowska

Zagadnienia z informatyki dla klas IV – VIII

informatyka

Zagadnienia z informatyki:

Drodzy uczniowie na wstępie bardzo Was pozdrawiam i mam nadzieję, że wszyscy dobrze się czujecie. Chcę Was uspokoić, bo wiem, że nie każdy z Was ma pakiet Office, że na poczcie gmaila na DYSKu są dostępne: dokumenty i arkusze Google, w których bez problemu wykonacie zadane prace i prześlecie je na mój adres: karolinasarleja@gmail.com. Można też posłużyć się dostępnym w zasobach systemu programem Notatnik lub WordPad.

Klasa IV

Proszę o zapoznanie się z programem Sctatch dostępnym pod linkiem https://scratch.mit.edu/ – zagadnienia z lekcji 21 – temat: Scratch – co to jest? Następnie z lekcji 22 – temat: Scratch – duszki i skrypty proszę wykonać projekt z tekstem i dźwiękiem.

Klasy V a, s

Proszę o zapoznanie się z lekcją 21, 22 – tematy: Zbieranie jabłek i Liczenie jabłek. Na lekcji robiliśmy już grę zbieranie jabłek teraz należy ją poprawić według wskazówek z podręcznika. Uczniowie, którzy wykonali ją już na lekcji poradzą sobie z zadaniem, a uczniowie, którzy byli nieobecni na tej lekcji wykonują oba tematy – poradzą sobie wykonując polecenia z podręcznika. Program Scratch dostępny pod linkiem https://scratch.mit.edu/.

Klasy VI a, b, c

Proszę zapoznać się z lekcją numer 23 – temat: Wysyłać czy udostępniać? Proszę napisać w edytorze tekstu krótką na maksymalnie 10 zdań informację o sposobie spędzania obecnie wolnego czasu w domu i przesłanie tej informacji na podany wyżej adres do 23.03.2020 r.

Klasa VII a, s

Uczniowie, którzy na lekcji nie dokończyli lub jeszcze nie wykonali plakatu na zaliczenie wykonują go i przesyłają na wskazany powyżej adres do 23.03.2020 r. Po wykonaniu zadania razem z pozostałymi uczniami realizują temat z podręcznika 4.5 – Dialog z maszyną według wskazówek z podręcznika.

Klasy VIII a, b

Proszę o wykonanie ankiety w programie Excel takiej jak na lekcji (tytuł ankiety, 5 pytań, 3 odpowiedzi: TAK, NIE, NIE WIEM lub CZASAMI) z wykresami kolumnowymi (z opisem wykresów: tytuł wykresu, tytuł osi pionowej i poziomej, wartości). Wykonaną ankietę proszę przesłać na podany wyżej adres do 23.03.2020 r.

W razie pytań i niejasności proszę pisać na podany adres mailowy.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Karolina Sarleja

 

Zagadnienia z fizyki dla klas VII i VIII

fizyka

Tematy do samodzielnej pracy z fizyki do 25.03.2020 r.

 

Klasy 7

  1. Siła oporu powietrza. Siła tarcia.
  2. Siła parcia cieczy i gazów na ścianki zbiornika. Ciśnienie hydrostatyczne.

Należy przeczytać zalecane tematy z podręcznika. Wykonać notatki w zeszycie.

Wymagania temat 1: podaje przykłady, w których na ciała poruszające się w powietrzu działa siła oporu powietrza; wymienia niektóre sposoby zmniejszania i zwiększania tarcia; podaje przykłady pożytecznych i szkodliwych skutków działania sił tarcia ;podaje przykłady świadczące o tym, że wartość siły oporu powietrza wzrasta wraz ze wzrostem szybkości ciała; wykazuje doświadczalnie, że siły tarcia występujące przy toczeniu mają mniejsze wartości niż przy przesuwaniu jednego ciała po drugim.

Wymagania temat 2: podaje przykłady parcia gazów i cieczy na ściany i dno zbiornika; podaje przykłady wykorzystania prawa Pascala; podaje prawo Pascala; wskazuje przyczyny istnienia ciśnienia hydrostatycznego; wskazuje od czego zależy ciśnienia hydrostatyczne.

Zadania problemowe z tych działów zostaną zrealizowane po powrocie do szkoły.

Klasy 8

  1. Silnik elektryczny na prąd stały.
  2. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Prądnica prądu przemiennego jako źródło energii elektrycznej.

Należy przeczytać zalecane tematy z podręcznika. Wykonać notatki w zeszycie.

Wymagania temat 1: wskazuje oddziaływanie elektromagnesu z magnesem jako podstawę działania silnika na prąd stały.

Wymagania temat 2: wymienia różnice między prądem stałym i prądem przemiennym; podaje przykłady praktycznego wykorzystania prądu stałego i przemiennego; opisuje zasadę działania najprostszej prądnicy prądu przemiennego.

Dla lepszego zrozumienia tematów zalecam stronę  https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/fizyka.

 

Wszystkim uczniom klas 7 i 8 polecam stronę https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/fizyka w celu pogłębiania i utrwalania poznanej wiedzy z fizyki.