Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego klasa IV

brd

Drodzy uczniowie klasy 4!

W ramach naszych zajęć bardzo proszę o zapoznanie się z zasobami strony internetowej poświęconej zagadnieniom związanym z wychowaniem komunikacyjnym. Wszelkie wątpliwości i pytania zanotujcie w zeszycie i po powrocie do szkoły wspólnie je omówimy.

https://brd.edu.pl/

Karolina Sarleja

 

Zagadnienia z chemii

chemia

Klasa VII – powtórzyć pisanie wzorów sumarycznych i strukturalnych tlenków, pisanie równań chemicznych – str. 136, 147.
Zapoznać się z tematem – Prawo zachowania masy – str148, rozwiązać zad. 1, 2, 3 str. 150, dla chętnych 4, 5 str. 150.
Przeczytać temat – Obliczenia stechiometryczne – str 151 i zrobić zadania z  wykorzystaniem p. zachowania masy – 1, 2, 3 str 155.
KLASA VIII – powtórzyć własności i wzory alkoholi – str 138 – 156. Zrobić zad. 1, 2, 3 str. 15.
Zapoznać się z tematem – Kwasy karboksylowe str. 157. Rozwiązać zad. 1, 2, 3 str. 160, dla chętnych 4, 5, 6 str.160.
Zapoznać się z tematem – KWAS METANOWY – str. 161, KWAS ETANOWY [OCTOWY] str. – 164. Zrobić zad. 1, 2, 3 – str 163, zad. 1 str. 168, dla chętnych zad. 2, 3 str. 168.

JANINA ŁABUZIŃSKA