Projekt „Fonoholizm – hit czy kit”

images

Szkoła bierze udział w projekcie „Fonoholizm – hit czy kit” – skala zagrożeń dla Powiatu Piotrkowskiego. Projekt realizowany w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

Projekt będzie przede wszystkim stanowił nowoczesną formę wskazania młodym ludziom jak racjonalnie korzystać z telefonu komórkowego oraz jak zapobiegać niekontrolowanemu ich używaniu poprzez odnalezienie alternatywy – w aktywnym trybie spędzania czasu wolnego. Organizatorem projektu jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Tryb. Adresatami działań dydaktyczno – profilaktycznych będą uczniowie klas IV, V, VI, nauczyciele oraz rodzice. W ramach prowadzonych działań odbędą się warsztaty dla uczniów, spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli oraz konsultacje dla rodziców pod hasłem „Dziecko vs telefon komórkowy – szanse i zagrożenia” oraz konkurs plastyczny związany z tematyką projektu.

Akademia z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

IMG_20190927_100317_1
Dnia 27 września w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie w skupieniu wysłuchali wierszy i pieśni patriotycznych, wśród których nie zabrakło: „Pałacyk Michla”, ” Wojenko, wojenko”, czy „Rozkwitały pąki białych róż”. Dowiedzieli się, jakie tragiczne dla Polski wydarzenia miały miejsce 1 września 1939 roku. Na zakończenie akademii odbył się występ taneczny Mai Nowak i Natalii Woźniakowskiej pt. „Ostatnie pożegnanie” według choreografii Zbigniewa Bujakowskiego z Centrum Tańca.

Ta nietypowa lekcja historii uświadomiła dzieciom i młodzieży okropieństwa wojny, aby mogły z przekonaniem powtórzyć słowa: ” Nigdy więcej wojny”.

Program artystyczny został przygotowany przez uczniów z klas VII a i VIII a pod kierunkiem nauczycieli: pani Marzeny Kiełtyk i pani Anny Budzisz.