Pierwsza pomoc „Mały Ratownik”

20180301_093211

Dnia 1 marca klasę 0b odwiedzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole. Celem wizyty było szkolenie dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w prowadzonych zajęciach. Uczyli się między innymi rozpoznawać stan poszkodowanego, układać go w pozycji bezpiecznej bocznej, stosować czynności u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia.  Wszystkie dzieci świetnie radziły sobie podczas zajęć teoretycznych i praktycznych,  dlatego każde z nich otrzymało dyplom „Małego Ratownika”.

Przedszkolaki wraz z panią Jagodą Brzozowską serdecznie dziękują strażakom z OSP w Kole za przeprowadzone szkolenie.